Kontakt na společnost BE Group

Adresa pobočky:
Kojetínska 3109/73a
750 53 Přerov
Česká republika
Tel.: +420 581 278 963
Fax: +420 581 278 969
E-mail: info@hutnimaterial.cz